Kursus for aktiveringsparate

Er du på kontanthjælp, syge-dagpenge, i ressourceforløb og klar til at komme i aktivering, men syntes alligevel ikke rigtigt at du er helt parat. Så kan kurset “Aktiveringsparat – for mennesker der behøver mere tid”, måske være det næste skridt mod en praktikplads, uddannelse eller arbejdsmarkedet. Dette er et helorienteret forløb stillet mod arbejdsmarkedet for aktivitetsparate borgere. For nogle mennesker kan det være en udfordring at blive klar til arbejdsmarkedet. Det kan være sociale problemer, psykiske problemer eller andre udfordringer der syntes uoverskuelige for den enkelte. Men hvis du er klar til at tage udfordringen op, så er vi klar til at hjælpe dig videre og et skridt nærmere praktikplads, uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Kurset har bla. fokus på: Hvordan er din nuværende situation? Hvad er dit mål for arbejdsmarkedet, job, uddannelse eller praktik? Hvordan kommer du i mål? Hvad motiverer dig? Hvad er dine personlige og faglige kompetencer? Hvilken ressourcer mangler du? Som deltager på kurset får du bl.a.: Hjælp til at tage de skridt der hjælper dig videre i dit forløb. Indsigt i egne problematikker. Indsigt og redskaber til at komme i uddannelse, praktik eller ud på arbejdsmarkedet. Lært at udarbejde en realistisk handlingsplan. Hjælp og støtte til at nå de forgangne mål. Du opnår indsigt og får nye værktøjer til at: Sætte egne realistiske mål for fremtiden. Blive bevidst om egne evner og færdigheder. Opnå selvtillid og selvværd, der øger egen mestring i egne udfordringer. Blive bevidst om egne begrænsninger og udfordringer. Styrke din kommunikation og samspil i sociale relationer. Succesudviklingen tager ugangs-punkt i ”der finde ingen fiasko, kun succes”. Kurset er også til dig der ønsker at bruge det som et skridt videre i dit liv og hvor det er dig der tager styringen. Forløbet i praksis Forløbet veksler bl.a. mellem undervisning, praktiske øvelser og gruppesamtaler med 1 mødedag om ugen af seks timers varighed – over en 12 ugers periode. Underviser Psykoterapeut & NLP Mastertrainer, Hanne Aamand. Ønsker du at vide mere om kurset kan du læse mere om du her. For videre information skriv en mail eller ring på tlf.: 27 28 60 99