Kurser i kommunikation

Styrk dialogen – forstå, hvordan den fungerer Får du altid sagt, hvad du vil, eller oplever du, at andre taler hen over hovedet på dig, ignorerer dine pointer eller tror, at de ved, hvad du har brug for? Er der situationer hvor du gerne vil kunne sige nøjagtigt, hvad du mener og stå ved det uden dårlig samvittighed? Jeg tilbyder et kommunikationskursus, som tager fat i nogle af de store og små kommunikationsproblemer, som vi tit støder på i hverdagen. Kurset tager udgangspunkt i de problemstillinger, som du går rundt med. Forløbet veksler mellem teori og øvelser, og du vil få afprøvet, hvordan det er at få sagt præcis det, du gerne vil sige. Kurset har fokus på at give dig redskaber til gennemføre en dialog, hvor du møder din samtalepartner på en ligeværdig måde. Du vil få indblik i metoder til at give og modtage konstruktiv feedback, samtidig med, at du får sagt det, du gerne vil. Den gode dialog Du er selv vigtig i din kommunikation. Bliv bedre til at forstå dig selv. Giv din kommunikation større styrke ved at forstå de mekanismer, som påvirker samspillet mellem mennesker, der kommunikerer. Udbytte Gennem kurset opnår du indsigt i, hvordan vi påvirkes af den kommunikation, som vi modtager og afsender – hvordan vi generaliserer, forvrænger og udelader informationer, og hvilken indflydelse det har på dialogen og dens resultater.

kurser i kommunikation Du får en bedre forståelse af din kommunikation og kommer til at stifte bekendtskab feedback-begrebet. Hvordan påvirkes du af feedback? Og hvordan giver du konstruktiv feedback igen? På kurset vil du opnå større sikkerhed i din kommunikation, og du vil lære at komme igennem med dine budskaber uden at blive misforstået. Metode Du introduceres til et psykologisk og pædagogisk værktøj, der giver indblik i sindets opbygning, og af hvordan vi påvirkes af kommunikation. Kurset kan tilpasses de enkeltes behov – både for hold og individuelle.