Hvordan foregår coaching?

Et coachingforløb udgør mindst tre sessioner. En session er et personligt frirum, hvor du har min fulde opmærksomhed i en tryg og tillidsfuld ramme. Jeg har tavshedspligt. Dialog Vi starter med at udarbejde en kontrakt for vores samarbejde, inden vores første personlige møde. Den første session foregår ansigt til ansigt, så vi kan lære hinanden at kende. Det vigtigste ved vores samarbejde er, at du føler dig tryg, og at vores kemi passer sammen. Derefter kan sessionerne foregå per telefon eller Skype. Der vil være noget ”hjemmearbejde” mellem sessionerne, og det kan være en fordel at føre logbog. Udvidelse Herefter vil vi arbejde med de udfordringer du bringer på bane, vi vil udforske og gå i dybden med emnet.

Arbejdet vil eksempelvis føre frem til: Nye mål eller uddybelse af mål Udarbejdelse af værdier/vision Handlingsplaner Nye strategier – måden du vil handle på Nye livsprioriteringer Det vigtigste er, hvad du ønsker, og hvilket mål du har for sessionen. Afslutning Ved afslutning af vores coachingsessioner udarbejder vi sammen en konkret handlingsplan og planlægger, hvad du behøver for at fastholde din motivation, så du opnår den succes, du går efter. Efter ca. to måneder, ringer jeg dig op – tidspunktet aftaler vi ved vores sidste session. Opkaldet vil være en opfølgning med feedback på forløbet. Den første session tager ca. 2 timer og herefter 1 time pr. session. Derefter kan der aftales enkelte sessioner eller længere forløb, hvis du har brug for det.