NLP

NLP er en forkortelse af Neuro Linguistic Programming. N-neuro er alle vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i nervesystemet (hjernen) gennem vores sanser. L – lingvistisk er den måde, hvorpå vi sprogligt udtrykker os, og som vi opfatter verden på og P-programmering er måden, hvorpå vi anvender vores oplevelser – som er blevet behandlet i vores nervesystem via de sanser og sprog, vi gør brug af, når vi kommunikerer med os selv eller andre. NLP blev skabt i midten af 70’erne af Richard Bandler og John Grinder ved at studere mennesker, der var specialister på hver deres områder. Det var områder som kommunikation og terapi, men også kreativitet – eksempelvis Walt Disney. NLP er et psykologisk og pædagogisk værktøj der på en nænsom måde sætter os i stand til at finde og bruge de ressourcer og strategier, som vi på de ubevidste plan alle er i besiddelse af, men ikke anvender. NLP er et værktøj til personlig: Forandring Udvikling Kommunikation Indsigt Refleksion En af hjørnestene i NLP er, at man tager afsæt i nogle grundlæggende forudsætninger – forudsætninger der ikke påstås at være sande, men som vi vælger at handle udefra – et sæt etiske principper, der gør, at vi møder mennesket lige der, hvor de er livet med deres historie.

Alt om NLP Eksempler på NLP- forudsætninger, som vi tager afsæt i og antager: Mennesker laver landkort Landkortet er ikke det samme som virkeligheden Respekt for andres model af verden Der er en positiv intention bag enhver adfærd Det er mig, der styrer mit sind og dermed mine resultater En person ‘er’ ikke sin adfærd Mennesket gør altid sit bedste ud fra de muligheder, som findes i det det givne øjeblik Betydningen i din kommunikation viser sig i den respons, du får Mennesker har alle de ressourcer, de behøver for at nå deres mål. NLP giver dig mulighed for at blive opmærksom og bevidst på egne og andres mønstre og relationer, så du kan blive den bedste ‘udgave’ af dig selv.