Kursus "Bliv ven med din angst"

Som noget nyt tilbyder Tankvirk et 12 ugers terapeutisk kursusforløb til mennesker med angstproblematikker. Cirka 20 % af den danske befolkning vil i løbet af et år have problemer med mental sundhed (kilde: Folkesundhedsrapporten Danmark”, 2007, Statens Institut for Folkesundhed) hvilket svare til 700.000-800.000 voksne danskere, ud af den lider cirka 350.000 mennesker af en eller anden form for angst og oplever at det giver dem problemer i deres hverdag. Er du en af dem og vil du gerne kunne leve med et naturligt forhold til angst? Vil du være ven med din angst?

Kurset henvender sig til dig som har oplevet eller som oplever:

 • Panikangst
 • Angstanfald
 • Social fobi
 • OCD
 • Som har udviklet fobiske reaktioner og undgåelsesadfærd.
 • Som oplever det problematisk i hverdagen eller føler sig invalideret af sin angst.
 • Eller som oplever at have angst symptomer der gør hverdagen til en udfordring.

Problematikker kan være:

 • Det er svært at være sammen med for mange mennesker.
 • At kunne handle ind.
 • Tage offentlige transportmidler
 • At forlade dit hjem
 • At gå på arbejde eller at fastholde tilknytning til arbejdsmarked
 • Tage en uddannelse eller færdiggøre den du er i gang med.
 • At kunne præstere.
 • Fobier som f.eks.: edderkopper, insekter, køre på motorvej osv.

Og som ønsker:

 • At tage styring i dit liv.
 • At forstå hvad der sker når angsten overtager livet.
 • At forstå og se de underliggende mekanismer der går i gang når man oplever et angstanfald.
 • At gøre noget ved din angst gennem nye strategier og handlemuligheder.
 • At gå 360 grader rundt om angsten.
 • At se på din angst som en naturlig medspiller i livet.
 • At angsten er en medspiller, ikke en modspiller.
 • At kunne komme i arbejde, på uddannelse eller forblive på din nuværende uddannelse eller arbejdsplads.
 • At blive ven med sin angst.

Formål
At blive ven med din angst og reducere og afhjælpe angsten, så du kan få en hverdag og et liv du ønsker. På kurset ”Bliv ven med din angst” lærer du netop om din angst, og får viden, værktøjer og nye strategier til at klare de udfordringer du står med i din hverdag. Du vil opnå en øget bevægelsesfrihed, få større mod og blive handlekraftig så du tør møde din angst.

Kursets indhold er:

 • Viden omkring de forskellige angstformer.
 • Viden om kroppens fysiologi.
 • Psykiske, fysiske og adfærdsmæssige angst symptomer og hvordan du genkender dem hos dig selv.
 • Viden om tanker, bekymring og nervøsitet
 • Årsager der kan ligge til grund for diverse angstformer.
 • Viden om angstens kompleksitet
 • Værdier og overbevisninger.
 • 8 x Mindfulness
 • 8 x Motion
 • 3 workshops med systemisk familieopstilling

Effektive metoder, teknikker og værktøjer til:

 • Genkendelse og omstrukturering af tanker, følelser og adfærd.
 • At møde og udfordrere din angst
 • At tilrettelægge nye udfordringer i din hverdag og nå succesfuldt i mål.
 • At finde ro, afstresning og balance i kroppen.
 • At indgå socialt i læring og grupper.
 • At tage eget ansvar for din angst og din fremtid.

Kursets forløb

 • Terapeutisk angstkursus forløber over 12 uger
 • 4 timer per gang med pauser. Fra uge 3 til uge 10, vil der være 2 x 4 timer om ugen
 • Foregår på hold
 • Undervisning sker gennem oplæg af teori, demonstrationer og praktiske øvelser i små grupper
 • Sideløbende vil der være eksponering af din angst i trygge rammer.
 • Traumaforløsende øvelser.
 • Mindfulness
 • Motion
 • Workshop med systemisk familieopstilling

Der vil være kaffe, te og vand, samt frugt og lidt snacks. Kurset vil blive løbende evalueret og tilrettelagt efter det givne hold og deres behov. Der vil før, under og efter forløbet være evaluering af dit personlige udbytte. Dette vil ligge til grund for evidens af dette kursus. Kurset tager udgangspunkt i den enkelte kursist og vedkommendes behov og de udfordringer den enkelte vil møde gennem forløbet. Der vil under kursusforløb kunne tilkøbes egen terapi.

Kursets udbytte:

 • Indsigt i egne angstproblematikker
 • Viden og redskaber til at blive ven med din angst
 • Hjælp og støtte til at nå egen mål
 • Hjælp til at tage de skridt der hjælper borger til at tage styring i eget liv
 • Hjælp og støtte til at prøve grænser af.
 • Hjælp til at se på egen angst som en ven og ikke en fjende
 • Blive bevidst om de processer, der sker i dig, når der opleves angst
 • Opnå nye overbevisninger og tankemønstre
 • Får indsigt i eget angstsprog
 • Mestre egen angst og udfordringer.
 • Nye strategier så borger kan komme eller forblive i uddannelse eller på arbejdsmarkedet.
 • At kunne tage styring af eget liv.
 • Forøget livskvalitet.

Forløbet i praksis
Kurset har opstart d. 5/3-2019
Forløbet veksler bl.a. mellem undervisning, praktiske øvelser og gruppearbejde med 1 mødedag om ugen af 4 timers varighed – over en 12 ugers periode. Efter uge 2 vil der være 2 mødedage om ugen af hver 4 timer, samt 3 dage med systemisk familieopstillingsworkshop. Der vil være mulighed for oprettelse af aftenhold ved nok tilmeldinger. Pris 15.850 kr. For kommuner og virksomheder tillægges moms. Kurset ”Bliv ven med din angst” foregår hos:
Tankevirk v. Hanne Aamand Dronningensvej 7 1. th. 5800 Nyborg Tilmelding til kurset kan ske her. For videre information skriv en mail eller ring på tlf.: 27 28 60 99

Mindfulness

Mindfulness har forskningsmæssigt vist sig at have en positiv virkning for mennesker med angst. Mindfulness er en særlig måde at være opmærksom på og er kendetegnet ved at foregå i nuet, uden at være dømmende over for det der viser sig. Gennem mindfulness giver man sine tanker, indtryk, følelser og impulser bevidst opmærksomhed gennem en venlig og accepterende holdning, uden at tolke på indholdet. Tanker, følelser og impulser er blot hvad de er i det givne øjeblik.

Effekten af Mindfulness kan være:

 • Nedsat stress
 • Mindre tankespind
 • Forbedret helbred
 • Øget positiv opmærksomhed
 • Større glæde og tilfredshed
 • Øget koncentration
 • Åndedræt og puls bliver roligere
 • Øget energi

Motion

Motion er godt for din psykiske og fysiske velbefindendehed. Når man lider af angst kan det være svært at komme i gang eller at forblive med at være aktiv motionsudøver. Motion for denne gruppe betyder at du bliver lettere forpustet og hjertet kommer til at slå nogle ekstra slag. Motionen tager udgangspunkt i at motion skal være sjovt, med socialt samvær og som kan foregå i det fri.

Det gode ved at dyrke motion når man udfordres af angst er:

 • Din sundhed forbedres
 • Du opnår en øget mental robusthed
 • Du bliver mere glad og afslappet
 • Øget kropskontrol
 • Du opnår at få ressourcer og kan klare mere i din hverdag
 • Du opnår at få mere energi og overskud
 • På længere sigt kan din angst nedsættes
 • At du er sammen med andre, hvor i dyrker motion sammen
 • Du kan finde nye venner

Systemisk familieopstillingsworkshops

Angst er som udgangspunkt utrolig simpel, kroppen prøver at fortælle at vi er i fare og vil gøre kroppen klar til at kæmpe eller flygte. Men alligevel er den kompleks i sin sammensætning i vores psykiske og fysiske system. Systemisk familieopstilling er en metode der kan bruges som en anden tilgang at se igennem sin angst på. Det er en kærlig indsigtsrig måde at se på angst og derigennem at opdage hvor angsten kan have sine rødder i vores familiesystem. Systemisk familieopstilling foregår ved at man opstiller sin familie i en opstilling. Systemisk familieopstilling er en metode der kan synliggøre og tydeliggøre de underliggende dynamikker og mønstre der kan ligge i vores angst.

Dette kan være:

 • Misbrug
 • Overgeb
 • Sorg
 • Skyld
 • Skam
 • Udelukkelse
 • Mobning
 • Følelser der er lukkede af for, i stedet for at blive bearbejdet

Kernen i Systemisk familieopstillingsarbejde er at finde frem til de forviklinger der er skabt i vores familiesystem gennem generationer og forløse dem på en nænsom og kærlig måde. Metoden er effektiv til at sætte fokus på de blokeringer, som vi ikke er bevidste om, at vi er bære af.