Tankevirks GDPR - beskyttelse af persondata

Tankevirk behandler persondata i henhold til den nye GDPR - General Data Protection Regulation der trådte i kraft d. 25-05-2018. GDPR er en nye lov fra EU, som har det formål; at beskytte dig og dine personlige oplysninger. Tankevirk lever op til alle kravene om beskyttelse af dine personlige oplysninger, som du giver via hjemmesiden, under private sessioner, samtaler, workshops, kurser og uddannelser.

Hvilken data indsamles?


Som hovedregel har Tankevirk så lidt personligt data liggende som muligt. Tankevirk kan have data som:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Virksomhedsnavn

Personlig session Ved en personlig session gemmes data, som du har afgivet gennem sessionerne og som du får udleveret når din behandling er slut hos Tankvirk.

Disse informationer nedskrives i henhold til dit samtykke. Informationer er nedskrevet som anonyme, hvilket vil sige at der ingen navne står, som kan henføres til din person. Informationer opbevares i aflåst skab i aflåst rum og kan til enhver tid udleveres. Tankevirk videregiver ingen personlige data, uden samtykke. Undtagelser vil være situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre – eller hvis Tankevirk gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. Tankevirk gør brug af både skriftligt og mundtligt samtykke. Du har som klient, kursist eller som deltager på en workshop ret til:

  • Sikkerhed og beskyttelse af dine personlige oplysninger
  • Du har ret til at få adgang til dine personlige data.
  • Du har altid ret til at få oplysninger slettet, ændret eller at give indsigelser mod de oplysninger vi måtte have liggende om dig.
  • Du har ret til at få dine personlige data udleveret.
  • Du har ret til at klage til Datatilsynet.

Tankevirk Hanne Aamand