Coaching i virksomheder

Din vigtigste ressource: Medarbejderne. Coaching i virksomheden drejer sig om positiv udvikling af den enkelte medarbejder og om at skabe fælles pejlepunkter for alle i din organisation. Ved at coache den enkelte og de teams, som din stab består af, bliver din organisation ganske enkelt stærkere og mere produktiv. Desuden skaber coaching kompetencer til selvledelse. Medarbejdere, som har virksomhedens mission og vision i baghovedet, er utroligt værdifulde. Er dine medarbejdere samtidig selvbevidste og afklarede om både deres opgaver og værdi for virksomheden, er du rustet med en fantastisk ressource overfor både konkurrenter og samarbejdspartnere. Som coach er jeg broen mellem den enkeltes refleksion og hans eller hendes udvikling, uanset hvilken af nedenstående problematikker, jeg arbejder med.

Arbejdsområder: Præcisering af mission og værdier Ledelsesudvikling Medarbejderudvikling Teamudvikling Konflikthåndtering Forandringsarbejde i organisationen Stress/stressforebyggelse Optimering af arbejdsglæde Mange virksomheder arbejder med at håndtere disse opgaver internt, men ved at bruge en ekstern coach skabes det personlige frirum, så processen omgående starter, fordi de enkelte problematikker hurtigere kommer på bordet. En ekstern coach giver derfor resultater i en fart.