Kursus for aktiveringsparate

Systemisk, dynamisk psykoterapi Denne type terapi kendetegnes ved at have fokus på at skabe en tillidsfuld og tryg relation, hvor der er et koncentreret fokus på dine ressourcer, og et mindre fokus på metoden, der bliver anvendt. Du, ikke metoden, er i centrum. Metoden NLP er ‘systemisk dynamisk’ og baserer sig på klassiske og anerkendte psykologiske teorier. NLP fokuser på det tillidsskabende og trygge forhold mellem klient og terapeut og på de områder, der giver anledning til stilstand eller udfordringer.

NLP-metoden tilbyder kommunikations- og forandringsværkstøjer, som nænsomt hjælper dig gennem den situation, du står i. Det videnskabsteoretiske grundlag er baseret på gestaltpsykologien, eksistentialisme, strukturalisme, konstruktivisme og kybernetik med afsæt i fænomenologien og strategisk intervention. Læs mere om NLP her.